Szalagparancsok kihagyása
Ugrás a fő tartalomhoz
Bemutatkozás


 
Küldetésünk
 
Mint országos hatáskörű pályaalkalmasság-vizsgálati szakterület, küldetésünk, hogy hatósági tevékenységünkkel hozzájáruljunk az EU és a Magyarország közlekedéspolitikai célkitűzéseinek teljesítéséhez, a közlekedésbiztonság hatékonyságának javításához, a közlekedési morál és kultúra kedvező változásához.
 
E körben tevékenységünk annak megállapítása, hogy a gépjárművezetők, illetőleg a vezetési jogosultságot megszerezni vágyók minden tekintetben rendelkeznek‑e a biztonságos közlekedéshez szükséges pszichológiai kompetenciákkal, a megfelelő észlelési, döntési és cselekvési készségekkel, valamint a járművezetéshez nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításának és folyamatos megújításának a képességével. Továbbá rendelkeznek-e azokkal az egyéni jellemzőkkel, melyek szükségesek a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a vezetés közben jelentkező pszichés terhelések elviseléséhez.
A közúti közlekedésben részt vevők pályaalkalmasság vizsgálatának hatósági ügyeivel foglalkozunk.
 
Hatásköreink
Pályaalkalmasság-vizsgálati szakterületként elsőfokú hatóságként a 41/ 2004. (IV. 7.) GKM rendeletben (PÁV rendelet) meghatározott hatásköreinkben feladatunk eljárni:
·          Lefolytatjuk az előzetes pályaalkalmasság-vizsgálati eljárásokat
        -         megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez,
        -          a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez,
        -          nemzetközi közúti, személyszállítást végző autóbusz vezetéséhez - amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
       -          a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi vezetéséhez
        -          a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges    vontató és járműszerelvény vezetéséhez,
        -          a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez,
        -          a veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez.
·          Lefolytatjuk a rendkívüli pályaalkalmasság-vizsgálati eljárásokat:
        -          vezetési próba segítségével - a gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez,
        -          a rendőrhatóság, az ügyészség és a bíróság kezdeményezésére,
        -          a járművezetők időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság megkeresésére,
        -          a járművezetők munkáltatójának kérésére,
        -          a járművezetők saját kezdeményezésére.
·          Lefolytatjuk az időszakos pályaalkalmasság-vizsgálati eljárásokat:
       -          az 5 évente kötelezően ismétlődő PÁV I időszakos vizsgálatokban,
       -          a PÁV I, II, III kategóriában időkorláttal kapott pályaalkalmasság vizsgálatokban.
·          Ügyfeleink kérelmére adatokat igazolunk.
·          A 342/2007. Korm. rend. 5.§ (1) b) pontja alapján a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítési eljárásban a  közlekedésnél végzett munka esetén szakhatóságként veszünk részt.
 
Illetékességünk
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése szerint a Pályaalkalmasság Vizsgálati Főosztály hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben országos illetékességgel járunk el.