Szalagparancsok kihagyása
Ugrás a fő tartalomhoz
Kishajók, motoros vízi sporteszközök


 
Első üzembe helyezés
A magyar lajstromban még nem szereplő, belvízen és tengeren kedvtelési célból üzemeltetett, illetve üzemeltetni kívánt kishajók és motoros vízi sporteszközök üzembe helyezése az üzemképesség, a rendeltetésszerű használatra való biztonságos alkalmasság, a műszaki megfelelőség és vízi közlekedésbiztonsági előírások teljesülésének vizsgálatával kapcsolatos eljárás.
Üzembe helyezési eljárást folytat le a hajózási hatóság a nyilvántartásba vételt megelőzően, motorcserék többségében, valamint a működési körzet módosítását követően.
Az üzembe helyezési vizsgálat során, a hajózási hatóság ellenőrzi a kishajó, illetve a vízi sporteszköz kialakítását, berendezései üzembiztos működését, meghatározza üzemeltetésének fontosabb feltételeit, engedélyezett működési területét, legnagyobb személybefogadó képességét, megengedett legnagyobb terhelhetőségét, biztonsági felszerelését és kezelőszemélyzetének létszámát.
Az olyan esetekben, amikor szemrevételezéssel az egyes berendezések, alkatrészek teherbíró képessége nem határozható meg a hajózási hatóság számítások, bizonylatok benyújtását kérheti (pl.: saját építésű úszólétesítmények esetén stabilitásszámítás, döntéspróba, szilárdsági ellenőrzés).
Az üzemkész, felszerelt hajót működés közben kérjük bemutatni.
A szemlekérelmet a vizsga kért időpontját megelőzően minimum 10 munkanappal szíveskedjenek benyújtani.
Kérjük a kérelmező számára megfelelő vizsgahelyszínt és időpontot kiválasztani és a felszerelt hajóval, illetve vízi sporteszközzel a választott helyszínen és időpontban megjelenni.
Ha az előzőleg bejelentett vizsga lemondására kényszerül és új időpontot vagy helyszínt választ, akkor az ezzel kapcsolatos bejelentését, az eredetileg kiválasztott vizsga időpontot megelőző minimum 2 munkanappal, írásban kérjük megküldeni.
A kijelölt vizsgahelyszínek és időpontok jegyzéke, valamint a kedvtelési kishajók hossz szerint előírt felszerelésének listája ügyfélfogadásunkon átvehető, illetve honlapunkon megtalálható.
A típusjóváhagyással rendelkező, megfelelőségét kijelölt osztályozó- vagy elismert tanúsító szerv által igazolt kedvtelési célú kishajók esetében kérje külön tájékoztatásunkat.
Az üzembe helyezési eljárás elindításához szíveskedjenek benyújtani:
- A vizsgahelyszín és időpont egyeztetésére a kitöltött  Szemlekérelem lapot.
- 2 darab, átlagos méretű, eltérő nézetben készült színes fényképet a kész hajóról, illetve a motoros vízi sporteszközről, valamint a beépített vagy felszerelt motorról.
- a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelősége tanúsításáról szóló, a 2003/44/EK irányelvvel módosított 94/25/EK irányelv hazai bevezetését szolgáló 2/2000.(VII.26.) KöViM rendelet szerinti megfelelőségi igazolást.
A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos részletes tájékoztatással, készséggel állunk rendelkezésre.
A kishajó hajtómotorja csak abban az esetben helyezhető üzembe, ha az rendelkezik megfelelőség tanúsítással a zaj- és káros anyag kibocsátás (az emisszió) vonatkozásában és ezt igazoló „CE” jelölés a motoron feltüntetésre került, illetve a motor már a magyar vagy EGT Megállapodásban részes állam nyilvántartásában szerepelt. Kérjük a CE jelölés meglétét az üzembe helyezési vizsgálat iránti kérelem benyújtásakor fényképfelvétel melléklettel igazolni.
A használt motorokkal kapcsolatban kérje külön tájékoztatásunkat.
Amennyiben a kérelmet és mellékleteit Ügyfelünk nem személyesen, - illetve postai úton levélben - nyújtja be, hanem megbízott útján, akkor kérjük, mellékletként csatolják az ügyben való eljárásra vonatkozó megbízási megállapodást, amelynek alakisága a teljes bizonyító erejű magánokiratra előírtaknak feleljen meg. Megbízási szerződést kizárólag az iratok átadása, kishajó vagy vízi sporteszköz szemlén történő bemutatása céljából tudunk elfogadni a 1959. évi IV. törvény (a PTK) 222. §-a alapján.
Hajózási hatósági eljárásaink eljárási díj kötelesek, az eljárási díjat minden esetben a kérelem benyújtásakor, az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni!
A hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet rendelkezik, az eljárási díjakat e rendelet mellékletei tételesen tartalmazzák.
Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve ügyfélszolgálati telefonszámunkon is állunk szíves rendelkezésükre, továbbá a leggyakoribb eljárási díjakat a  Szemlekérelem lap nyomtatvány alsó részén feltüntettük.
Az eljárási díj megfizetésére és a díjbefizetés megtörténtének igazolására kérjük, az alábbiak szíves figyelembevételét:
Az eljárási díj ügyfélfogadási időben, helyben működő pénztárunkban (pénztári idők: hétfőn 12.30-15.30, szerdán 08.30-12.00 és 12.30-15.30, illetve pénteken 08.30-12.00 óráig), kézpénzben megfizethető. A pénztárunkban történt befizetés esetén a számlát egyidejűleg átvehetik.
A díjbefizetés banki átutalással is teljesíthető a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Banki átutalás esetén az átutalás megjegyzés rovatába a díjtétel azonosíthatósága érdekében kérjük a következőket feltüntetni: „KU/HR/75” kód, továbbá a hajó, illetve a motoros vízi sporteszköz azonosítószámát és/vagy a kérelem tárgyának rövid megnevezését (pl.: üzembe helyezés).
A kérelem benyújtásával egyidejűleg az átutalás megtörténtét igazoló banki bizonylatot vagy annak másolatát mellékelni szükséges.
Kedvtelési célú kishajónál és vízi sporteszköznél az üzembe helyezéssel egyidejűleg a lajstromba vételt is meg kell kérni, ezzel kapcsolatos részletek a Lajstromozás (nyilvántartás) menü pont alatt megtalálhatók.
A vizsgálat eredményeinek rögzítése jegyzőkönyvben történik és megfelelőség esetén ideiglenes üzemképességet igazoló okmányt állít ki a hajózási hatóság a helyszínen. 
A sikeres vizsgát követő lajstromba vétel után az okmányt postázzuk.
 

Időszakos szemle

A kishajó és a motoros vízi sporteszköz üzemképessége megállapítása során a hajózási hatóság vizsgálja az általános műszaki állapotot, a rendeltetésre való alkalmasságot, a hajózási- és vízi közlekedés biztonsági előírásoknak való megfelelőséget, a berendezések üzembiztos működését, a felszereléseket, üzemi próbát tart, ellenőrzi az általános szerkezeti állapotot, az okmányokat, bizonylatokat, a személyzet létszámát és képesítését.
Az üzemképesség megállapítására irányuló eljárás a jogosult (tulajdonos, vagy üzembentartó) kérelmére indul, amelyet a „Szemlekérelem lap” nyomtatvány felhasználásával lehet a hajózási hatóságnak benyújtani.
A kérelmet a vizsga kért időpontját megelőzően minimum 10 munkanappal kérjük benyújtani. Kérjük a kérelmező számára megfelelő vizsgahelyszínt és időpontot kiválasztani és a felszerelt hajóval megjelenni.
A kishajót működés közben kell bemutatni.
Ha az előzőleg bejelentett vizsga lemondására kényszerül és új időpontot, helyszínt választ, akkor az ezzel kapcsolatos bejelentését, az eredetileg kiválasztott vizsga időpontot megelőző 2 munkanappal, írásban kérjük megküldeni.
A kijelölt vizsgahelyszínek és időpontok jegyzéke, valamint a kedvtelési kishajók hossz szerint előírt felszerelésének listája ügyfélfogadásunkon átvehető, illetve honlapunkon megtalálható.
Amennyiben a kérelmet és mellékleteit Ügyfelünk nem személyesen, - illetve postai úton levélben - nyújtja be, hanem megbízott útján, akkor kérjük, mellékletként csatolják az ügyben való eljárásra vonatkozó megbízási megállapodást, amelynek alakisága a teljes bizonyító erejű magánokiratra előirtaknak feleljen meg. Megbízási szerződést kizárólag az iratok átadása, kishajó vagy vízi sporteszköz szemlén történő bemutatása céljából tudunk elfogadni a 1959. évi IV. törvény (a PTK) 222. §-a alapján.
Az időszakos üzemképességi vizsgálat, a hajószemle eljárási díját a hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 1. számú melléklete alapján, hajóhossz szerint kell megfizetni az eljárás kezdeményezésekor.
Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve ügyfélszolgálati telefonszámunkon is állunk szíves rendelkezésükre, továbbá a leggyakoribb eljárási díjakat a  Szemlekérelem lap nyomtatvány alsó részén feltüntettük.
Az eljárási díj megfizetésére és a díjbefizetés megtörténtének igazolására kérjük, az alábbiak szíves figyelembevételét:
Az eljárási díj ügyfélfogadási időben, helyben működő pénztárunkban (pénztári idők: hétfőn 12.30-15.30, szerdán 08.30-12.00 és 12.30-15.30, illetve pénteken 08.30-12.00 óráig), kézpénzben megfizethető. A pénztárunkban történt befizetés esetén a számlát egyidejűleg átvehetik.
A díjbefizetés banki átutalással is teljesíthető a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Banki átutalás esetén az átutalás megjegyzés rovatába a díjtétel azonosíthatósága érdekében kérjük a következőket feltüntetni: „KU/HR/75” kód, továbbá a hajó, illetve a motoros vízi sporteszköz lajstromszámát és/vagy a kérelem tárgyának rövid megnevezését (pl.: időszakos szemle).
A kérelem benyújtásával egyidejűleg az átutalás megtörténtét igazoló banki bizonylatot vagy annak másolatát mellékelni szükséges.
A vizsgálat eredményeinek, a szemle megállapításainak rögzítése jegyzőkönyvben történik.
A sikeres időszakos üzemképességi vizsgálatot követően, - az okmányban tanúsított állapot változatlansága esetén, - a hajózási hatóság az okmány műszaki érvényességét a helyszínen meghosszabbítja.
 
Motorcsere
A motorcsere alapvetően üzembe helyezésnek minősül, kivéve azt az esetet, amikor a kishajó hajóokmánya műszakilag érvényes és új motor beépítésére, felszerelésére kerülne sor, származását a forgalmazó által kiállított számlával (adásvételi szerződéssel) igazolták, a motor zaj- és emisszió kibocsájtását, - azaz a megfelelőségét – az ide vonatkozó tanúsítvánnyal igazolták, valamint a motoron feltüntetett „CE” jelölésről és a motor egyedi azonosítóinak igazolására a típus- és sorozatszámról fényképfelvételeket mellékelnek, és a beépített, felszerelt kerülő motor teljesítménye nem tér el a hajólevélben feltüntetett motor teljesítményétől, ebben az esetben a motorcsere csupán lajstromadat változás (ezzel kapcsolatos részletek a Lajstromozás (nyilvántartás) menü pont alatt megtalálhatók).
A motorcserék többségében a hajózási hatóság üzembe helyezési eljárást folytat le és a vizsgálat során ellenőrzi a kishajó cserélt motorjának beépítését, felszerelését, a motor és segédberendezései üzembiztos működését.
Az olyan esetekben, amikor szemrevételezéssel az egyes, a beépítés, felszerelés során felhasznált alkotórészek teherbíró képessége nem határozható meg a hajózási hatóság számítások, bizonylatok benyújtását kérheti (pl.: saját kivitelezés, vagy kétséges teherbíró-képességű szerkezeti kialakítás esetén szilárdsági ellenőrzés).
A motorcserét követő üzembe helyezési szemle során az üzemkész, felszerelt hajót a beépített vagy felszerelt motorral működés közben kérjük bemutatni.
A szemlekérelmet a vizsga kért időpontját megelőzően minimum 10 munkanappal szíveskedjenek benyújtani.
Kérjük a kérelmező számára megfelelő vizsgahelyszínt és időpontot kiválasztani és a felszerelt kishajóval a választott helyszínen és időpontban megjelenni.
Ha az előzőleg bejelentett vizsga lemondására kényszerül és új időpontot vagy helyszínt választ, akkor az ezzel kapcsolatos bejelentését, az eredetileg kiválasztott vizsga időpontot megelőző minimum 2 munkanappal, írásban kérjük megküldeni.
A kijelölt vizsgahelyszínek és időpontok jegyzéke, valamint a kedvtelési kishajók hossz szerint előírt felszerelésének listája ügyfélfogadásunkon átvehető, illetve honlapunkon megtalálható.
A típusjóváhagyással rendelkező, megfelelőségét kijelölt osztályozó- vagy elismert tanúsító szerv által igazolt kedvtelési célú kishajók esetében kérje külön tájékoztatásunkat.
A motorcsere üzembe helyezés elindításához szíveskedjenek benyújtani:
- A vizsgahelyszín és időpont egyeztetésére a kitöltött  Szemlekérelem lapot.
- 2 darab, átlagos méretű, eltérő nézetben készült színes fényképet a beépített vagy felszerelt motorról és a motor egyedi azonosító adatait tartalmazó gyártmánytábláról.
- a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelősége tanúsításáról szóló, a 2003/44/EK irányelvvel módosított 94/25/EK irányelv hazai bevezetését szolgáló 2/2000.(VII.26.) KöViM rendelet szerinti megfelelőségi igazolást.
A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos részletes tájékoztatással, készséggel állunk rendelkezésre.
A kishajó hajtómotorja csak abban az esetben helyezhető üzembe, ha az rendelkezik megfelelőség tanúsítással a zaj- és káros anyag kibocsátás (az emisszió) vonatkozásában és ezt igazoló „CE” jelölés a motoron feltüntetésre került, illetve a motor már a magyar vagy EGT Megállapodásban részes állam nyilvántartásában szerepelt. Kérjük a CE jelölés meglétét a kérelem benyújtásakor fényképfelvétel melléklettel igazolni.
A használt motorokkal kapcsolatban kérje külön tájékoztatásunkat.
Amennyiben a kérelmet és mellékleteit Ügyfelünk nem személyesen, - illetve postai úton levélben - nyújtja be, hanem megbízott útján, akkor kérjük, mellékletként csatolják az ügyben való eljárásra vonatkozó megbízási megállapodást, amelynek alakisága a teljes bizonyító erejű magánokiratra előírtaknak feleljen meg. Megbízási szerződést kizárólag az iratok átadása, kishajó vagy vízi sporteszköz szemlén történő bemutatása céljából tudunk elfogadni a 1959. évi IV. törvény (a PTK) 222. §-a alapján.
Hajózási hatósági eljárásaink eljárási díj kötelesek, az eljárási díjat minden esetben a kérelem benyújtásakor, az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni!
A hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet rendelkezik, az eljárási díjakat e rendelet mellékletei tételesen tartalmazzák.
Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve ügyfélszolgálati telefonszámunkon is állunk szíves rendelkezésükre, továbbá a leggyakoribb eljárási díjakat a  Szemlekérelem lap nyomtatvány alsó részén feltüntettük.
Az eljárási díj megfizetésére és a díjbefizetés megtörténtének igazolására kérjük, az alábbiak szíves figyelembevételét:
Az eljárási díj ügyfélfogadási időben, helyben működő pénztárunkban (pénztári idők: hétfőn 12.30-15.30, szerdán 08.30-12.00 és 12.30-15.30, illetve pénteken 08.30-12.00 óráig), kézpénzben megfizethető. A pénztárunkban történt befizetés esetén a számlát egyidejűleg átvehetik.
A díjbefizetés banki átutalással is teljesíthető a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Banki átutalás esetén az átutalás megjegyzés rovatába a díjtétel azonosíthatósága érdekében kérjük a következőket feltüntetni: „KU/HR/75” kód, továbbá a kishajó, illetve a motoros vízi sporteszköz lajstromszámát és/vagy a kérelem tárgyának rövid megnevezését (pl.: motorcsere, üzembe helyezés).
A kérelem benyújtásával egyidejűleg az átutalás megtörténtét igazoló banki bizonylatot vagy annak másolatát mellékelni szükséges.
A vizsgálat eredményeinek rögzítése jegyzőkönyvben történik és megfelelőség esetén ideiglenes üzemképességet igazoló okmányt állít ki a hajózási hatóság a helyszínen.
A sikeres vizsgát követő lajstromadat átvezetés után az okmányt postázzuk.
 
Parti szemle
A parti szemle a kishajó vízből kiemelt állapotban történő bemutatása, célja az üzemszerűen víz alatt lévő hajótest részek, gépészeti- és szerkezeti elemek (pl.: tőkesúly, kormánylapát, hajócsavar, tönkcső, stb.) állapotának időszakonkénti ellenőrzése.
Az eljárás rendje azonos az időszakos szemlével, azzal az eltéréssel, hogy a vizsgálat kifejezetten a víz alatti részek állapotának ellenőrzésére irányul 
A parti szemle eljárás a jogosult (tulajdonos, vagy üzembentartó) kérelmére indul, amelyet a „Szemlekérelem lap” nyomtatvány felhasználásával lehet a hajózási hatóságnak benyújtani.
A kérelmet a vizsga kért időpontját megelőzően minimum 10 munkanappal kérjük benyújtani.
A kishajót vízből kiemelt állapotban, a parton kell bemutatni.
Ha az előzőleg bejelentett vizsga lemondására kényszerül és új időpontot, helyszínt választ, akkor az ezzel kapcsolatos bejelentését, az eredetileg kiválasztott vizsga időpontot megelőző 2 munkanappal, írásban kérjük megküldeni.
Amennyiben a kérelmet és mellékleteit Ügyfelünk nem személyesen, - illetve postai úton levélben - nyújtja be, hanem megbízott útján, akkor kérjük, mellékletként csatolják az ügyben való eljárásra vonatkozó megbízási megállapodást, amelynek alakisága a teljes bizonyító erejű magánokiratra előírtaknak feleljen meg. Megbízási szerződést kizárólag az iratok átadása, kishajó vagy vízi sporteszköz szemlén történő bemutatása céljából tudunk elfogadni a 1959. évi IV. törvény (a PTK) 222. §-a alapján.
A parti szemle időszakos üzemképességi vizsgálat, a hajószemle eljárási díját a hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 1. számú melléklete alapján, hajóhossz szerint kell megfizetni az eljárás kezdeményezésekor.
Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve ügyfélszolgálati telefonszámunkon is állunk szíves rendelkezésükre, továbbá a leggyakoribb eljárási díjakat a  Szemlekérelem lap nyomtatvány alsó részén feltüntettük.
Az eljárási díj megfizetésére és a díjbefizetés megtörténtének igazolására kérjük, az alábbiak szíves figyelembevételét:
Az eljárási díj ügyfélfogadási időben, helyben működő pénztárunkban (pénztári idők: hétfőn 12.30-15.30, szerdán 08.30-12.00 és 12.30-15.30, illetve pénteken 08.30-12.00 óráig), kézpénzben megfizethető. A pénztárunkban történt befizetés esetén a számlát egyidejűleg átvehetik.
A díjbefizetés banki átutalással is teljesíthető a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Banki átutalás esetén az átutalás megjegyzés rovatába a díjtétel azonosíthatósága érdekében kérjük a következőket feltüntetni: „KU/HR/75” kód, továbbá a hajó, illetve a motoros vízi sporteszköz lajstromszámát és/vagy a kérelem tárgyának rövid megnevezését (pl.: időszakos szemle parton).
A kérelem benyújtásával egyidejűleg az átutalás megtörténtét igazoló banki bizonylatot vagy annak másolatát mellékelni szükséges.
A vizsgálat eredményeinek, a szemle megállapításainak rögzítése jegyzőkönyvben történik.